06 14321343 huGo@webshapes.nl

Hoe gaat dat? Je hebt al jaren dezelfde website – zoals AubergedelaTour – en je hebt het druk. Gelukkig maar, maar af en toe denk je dat de site een opknapbeurt kan gebruiken, hij is een beetje gedateerd, to put it mildly. Maar géén tijd, géén inspiratie, of wel inspiratie maar niet de handigheid om je ideeën om te zetten in bruikbare webpagina’s.
En dan kom je bij mij terecht. Enkele gesprekken, een paar proefversies en als je tevreden bent, maken we de (ver)nieuw(d)e site af: AubergedelaTour.com Kan je er weer jaren tegen want ik hou ‘m ook technisch bij voor je.